Voorwaarden en annuleringNa uw definitieve boeking ontvangt u van ons een bevestiging. U dient dan

binnen 11 dagen 50% van de totale kosten aan ons over te maken. Het

resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aankomstdatum bij ons binnen

te zijn. In geval van annulering uwerzijds bent u naast de

administratiekosten de volgende bedragen verschuldigd: Annuleren tot 30

dagen voor aankomstdatum: de aanbetaling. Annuleren vanaf de 30ste dag

(incl.) vóór aankomstdatum: 100% van de totale arrangementskosten. Wij

adviseren u dringend tegelijk met uw inschrijving een annuleringsverzekering

of de vakantie-garantieverzekering af te sluiten. Bij onvoldoende

aanmeldingen behoudt Artedu zich het recht voor het cursusarrangement tot

twee weken van te voren te annuleren. De betaalde bedragen worden in dat

geval onmiddellijk gerestitueerd. Artedu is niet aansprakelijk voor

enigerlei schade of letsel gedurende het verblijf op onze locaties en alle

activiteiten, accommodatie en gastronomie, al dan niet de samenwerken

uitbesteed aan en uitgevoerd respectievelijk verzorgd door, derden.

Wijzigingen in de brochure voorbehouden.