Nederlands
English
Francais

      
Home
NIeuws
Te  huur Vakantie cursussen Berdijfsuitjes
fotoboek expositie
info / contact/ reserveren
werken bij Art edu

FRANKRIJK
NEDERLAND BELGIE
CREAM
CREAM / Authentiek leiderschap
CREAM/ Teken en betekenis
CREAM/ Zelfmanagment
CREAM / Kernkwaliteiten
Workshop tekenen / schilderen
Workshop zangimprovisatie
Workshop creatief schrijven
Workshop fotografie
Presentatie-training
Docenten
Waar
Investering


Optie / Boeking

Workshop tekenen / schilderenWorkshop tekenen / schilderen

Artedu biedt diverse workshops aan die, alleen of in combinatie met en als ondersteuning van een training gegeven kunnen worden. Bent u als bedrijf of als trainer geïnteresseerd, neem dan contact op met Marloes der Kinderen 020- 3373209 of 0653191994 en tussen mei en oktober op 0033471740191 of mail naar mail@artedu.nl

 

EEN ANDERE KIJK

BETER BESLISSEN

BETER LOSLATEN

HET ZELF

 

tekenen/schilderen

Naast dat u in enkele uren leert tekenen, schilderen en anders kijken, kunnen we in deze workshop dieper ingaan op de relatie tussen de bewustwording van dit creatieve proces en uw werk. Kunstbeschouwing en gezamenlijke procesevaluatie krijgen een belangrijke plaats in deze workshops.

Creërenderwijs kunnen de volgende items naar boven komen: aandacht - afstand nemen - flexibiliteit - originaliteit - vertrouwen in eigen kunnen en dat van anderen - loslaten van clichés - relatie denken en voelen - inzicht - anders waarnemen - teambuilding - non-verbale communicatie - tegenslagen als leermogelijkheid zien - etc. U kunt kiezen uit de volgende workshops:

-Right-braintekenen: via een speciale tekenmethode ervaart u de overgang van uw analytische linkerhersenhelft naar uw intuïtieve en creatieve rechterhersenhelft. En deze hersenhelft blijkt goed in tekenen te zijn. Door activering van de rechterhersenhelft leert u al in een paar uur portrettekenen/schilderen zoals Matisse of Schiele. Door het portretteren van elkaar, waarbij je elkaar eens op een compleet andere manier aankijkt, leer je elkaar op een andere manier kennen. De resultaten zijn heel verhelderend. Een echte eye-opener.

-Model tekenen/schilderen: tekenen en schilderen naar een naaktmodel, spannend en toch heel gewoon. Een samengaan van linker- en rechterhersenhelft. Via right-braintekenen leert u vrij snel de juiste verhoudingen en maakt u al gauw snelle karaktervolle schetsen (dus met hoofd, hart en hand). Door afstand te nemen en gebruik te maken van uw rationele analytische vermogens evalueert u de tekening, verbetert u waar nodig, of stopt u op het juiste moment.

-Balansschilderen: Balansschilderen is een effectieve methode om de creatieve, maar niet benutte capaciteiten van mensen te activeren. Creatieve vermogens worden te vaak niet aangesproken door een te eenzijdige nadruk op rationaliteit. Balansschilderen is een sterk intuïtieve manier van werken. Mits goed begeleid door een deskundige docent ontdekken deelnemers hun eigen verbeeldingskracht. Hierdoor worden deelnemers zich bewust van hun creatieve vermogens en leren deze ook in daden om te zetten. Resultaten zijn vaak een andere, nieuwe kijk op bestaande problemen, (werk is uitdaging, niet zozeer probleem), hoger rendement door afname van stress, gevoel van eigen kracht.

-Teampainting: teamwerk gevraagd, om een groot schilderij tot een eenheid te brengen, maar ook plaats voor eigen inbreng, idee en creativiteit, durf en saamhorigheid. Het kunstwerk als statement van uw onderneming. Het schilderij zal nog vaak onderwerp van gesprek zijn. Een doek vol met ideeën, verwachtingen, statements en herinneringen.

-Buitenschilderen: wie buiten schildert moet snel zijn, intuïtief, keuzes maken, het licht verandert voortdurend. Pak de essentie van wat je ziet, leg iets van jezelf in het werk, jouw zienswijze. Fauvistisch schilderen, of ingetogen als een Japans kunstenaar, abstraheren, aandacht, het besef dat je deel uitmaakt van die natuur. Een verfrissende ervaring.


Workshop tekenen / schilderen

Reclamebureau